Αρχική

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έργο του ΤΟΣΠΠΑ είναι η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής
συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων
στη περιφέρεια του Δήμου,η διοργάνωση ημερίδων – σεμιναρίων και
συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής
γνώμης καθώς και ο συντονισμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών από
τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής καταλλήλων για την πρόληψη της
παραβατικότητας.
Το ΤΟΣΠΠΑ Δ.Βόλου συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση
αρ.227/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου για πρώτη φορά τον Ιούνιο
του 2008 και λειτούργησε μέχρι τον Δεκέμβρη 2010, όπου και έληξε η
θητεία του.
Επανασυστάθηκε με την αρ.180/2011 απόφαση του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2011.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι δέκα φορέων που
εμπλέκονται με την παραβατικότητα έμμεσα η άμεσα, σε επίπεδο
πρόληψης η αντιμετώπισης .

Πρόεδρος του ΤΟΣΠΠΑ Δ.Βόλου είναι:
κ.Παντσάς Απόστολος , Αντιδήμαρχος Κοιν. Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού

ΤΟΣΠΠΑ Δ.Βόλου :
Διεύθ.: Τοπάλη 97/Γαλλίας Τ.Κ. 38221
Τηλ. : 24210-35417
FAX: 2421022745
Ε-mail: tosppa@volos-city.gr
URL: http://www.volos-city.gr